homeo projekcie / about projecto autorce / about authorFotoVideokontakt / contact Close Navigation

Instalacja typograficzna "Gwar chmar"

Aleksandra Toborowicz

Typographic installation "Typo noise"

Contact Me
Loading Posts
fot. Kuba Pierzchała

fot. Kuba Pierzchała

fot. Kuba Pierzchała

fot. Kuba Pierzchała

fot. Kuba Pierzchała

fot. Kuba Pierzchała

fot. Kuba Pierzchała

fot. Kuba Pierzchała

fot. Kuba Pierzchała

fot. Kuba Pierzchała